Civiele Techniek

Civiele Techniek

Onze collega’s van de divisie civiele techniek hebben brede kennis van infrastructuur, verbetering van bereikbaarheid en mobiliteit.

Onze collega’s van de divisie civiele techniek hebben een brede kennis op het gebied van infrastructuur, verbetering van bereikbaarheid en mobiliteit.

Zij adviseren, ontwerpen en ondersteunen op verschillende grote infrastructurele projecten in opdracht van het Rijk, Rijkswaterstaat, provincies, waterschappen, gemeentes en andere overheids- of semi overheidsinstellingen.

Ze hebben kennis en ervaring als het gaat om ontwerp, projectmanagement, omgevingsmanagement, assetmanagement, lead auditing, directievoering en toetsing.

Projectleiding
INPARK engineering is t/m 2019 verantwoordelijk voor de deelprojectleiding van de Uithoflijn te Utrecht. Het opstellen van programma’s van eisen, leiden van contractonderhandelingen, voeren van contractbeheer, het aansturen van uitvoerend personeel en het voeren van tussentijdse evaluaties.

Directie en toezicht
INPARK engineering is verantwoordelijk voor de Directievoering en Toezicht van diverse civiele projecten bij verschillende gemeenten. Daarbij hoort het voorzitten van bouwvergaderingen, goedkeuring van meer- en minderwerk, onderhouden van interne en externe contacten en het aansturen van de aannemer en toezichthouders.