Waarom Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen?

Waarom Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen?

Ondernemen met oog
voor de omgeving

Ondernemen met oog
voor de omgeving

Ondernemen is samen een
bedrijf opbouwen waar mensen
zich thuis voelen, werk doen waar
ze goed in zijn en zichzelf
kunnen  ontwikkelen.

Ondernemen is samen een
bedrijf opbouwen waar mensen
zich thuis voelen, werk doen waar
ze goed in zijn en zichzelf
kunnen  ontwikkelen.
Wij vinden het belangrijk om een bijdrage te leveren aan de maatschappij om ons heen; iedereen heeft zijn verantwoording voor het welzijn van een ander. Dat geldt ook voor INPARK. Iedere medewerker ontvangt daarom elk jaar de mogelijkheid om € 100,00 te doneren. Dit bedrag mag hij/zij doneren aan een eigen geselecteerd goed doel. De één doneert aan zijn eigen plaatselijke voetbalvereniging, de ander aan een wereldwijde NGO waar hij of zij een passie voor voelt en een ander doneert aan een culturele instelling bijvoorbeeld het museum waar hij of zij graag komt.

Doelen die wij onder andere steunen