KANTOREN IN ALMERE/DRACHTEN/ASSEN/TILBURG/ZWOLLE TELEFOON +31 36 3030 136

KENNIS/

civiele techniek

De vraag naar infrastructuur neemt de volgende decennia toe. Verandering en uitbreiding vraagt om kennis en mensen. 

foto civiele techniek

Door demografische, economische en technologische ontwikkelingen neemt de vraag naar infrastructuur in de komende decennia toe. Rijkswegen, provinciale wegen, spoorwegen en gemeentelijke infrastructuur als wegen en rioleringen moeten worden uitgebreid. Ook neemt de behoefte toe op het gebied van waterveiligheid en ondergrondse infrastructuur voor energie en water. Vooral bij nieuwbouw, reconstructie en vervanging.

INPARK mens en kennis
Vervanging en uitbreiding vraagt om mensen en kennis. INPARK adviseert, ontwerpt en biedt oplossingen voor verschillende grote infrastructurele projecten in opdracht van het Rijk, Rijkswaterstaat, provincies, waterschappen, gemeentes en andere overheids- of semi overheidsinstellingen.

Onze medewerkers hebben kennis en ervaring als het gaat om ontwerpen, projectmanagement, omgevingsmanagement, assetmanagement, lead auditing, directievoering en toetsing.

Meer weten over onze kennis? Neem gerust contact met ons op.

KENNIS/civiele techniek

INPARK is t/m 2019 verantwoordelijk voor de deelprojectleiding van de Uithoflijn te Utrecht. Bij Projectleiding, directievoering en toezicht werken onze mensen aan het opstellen van programma’s van eisen, leiden van contractonderhandelingen, voeren van contractbeheer, het aansturen van uitvoerend personeel en het voeren van tussentijdse evaluaties.

Ook werken bij?Ben jij de persoon om het kennisveld van INPARK te verbreden? Neem contact op met onze mensen.
GOED/werkOnze engineers ontvangen jaarlijks €100 om te besteden aan zelf gekozen goed doel  of organisatie. Benieuwd naar al het goede werk dat wordt ondersteund?